ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA  

Prije pristupa određenim sadržajima na web stranici korisnici će biti obvezni dati BOIMAR-u osobne podatke (registracija korisnika).
U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da su korisnici pristali na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Općim uvjetima, a temeljem kojih se određenim osobama daje pravo da prikupljaju, koriste,
obrađuju i prenose osobne podatke potrebne za korištenje web stranica.

Označavanjem odgovarajućih polja na web stranicama smatra se da korisnik pristaje na prikupljanje, korištenje,
obradu i prenošenje osobnih podataka potrebnih za korištenje web stranica, uključujući, ali se ne ograničavajući na:

 suglasnost da BOIMAR može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka,obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga i da BOIMAR navedene podatke može davati trećima u svrhu  izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i BOIMAR-a, te sprječavanja eventualnih zlouporaba;

– potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što  kvalitetnijeg pružanja svih usluga BOIMAR-a na zadovoljstvo korisnika;  

– davanje podataka drugim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha;

BOIMAR će čuvati osobne podatke samo koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima.
Nakon proteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka.

BOIMAR  neće neovlašteno razotkriti osobne podatke registriranog korisnika trećim osobama.

BOIMAR će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu, koje uključuje razumnu administrativnu,
tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje
ili izmjena osobnih podataka, kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.

BOIMAR  će omogućiti registriranim korisnicima pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao
da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani. Ukoliko korisnici imaju bilo kakvih pitanja vezano uz korištenje osobnih
podataka mogu kontaktirati izravno BOIMAR.

Ukoliko korisnici zatraže brisanje njihovih osobnih podataka, BOIMAR će takve podatke ukloniti,
no time pristaju da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na web stranicama.

Korisnik jamči da su podaci koje je upisao potpuni, istiniti, točni i ažurni.