Za potrebe ovih općih uvjeta BOIMAR  označava društvo BOIMAR d.o.o.,
sa sjedištem u Zagrebu, Kralja Zvonimira 106A, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim
brojem subjekta upisa (MBS) 4581407, OIB 49205218489.

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA I PRODAJE PUTEM USLUGE WEB SHOP  

OPĆE ODREDBE  

 1.1 Ovim se Općim uvjetima uređuje korištenje web stranice društva BOIMAR  i korištenja usluge WEB SHOP društva BOIMAR od strane korisnika.

1.2 U Općim uvjetima pojmovi pisani podebljanim slovima imaju sljedeće značenje:

Web stranice označava sve web, odnosno Internet stranice u vlasništvu BOIMAR-a.

Korisnik označava svaku fizičku osobu sa prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj ili izvan
Republike Hrvatske koja pristupa web stranicama. Pojam korisnik uključuje i registriranog korisnika.

Registrirani korisnik znači svaku potpuno poslovno sposobnu osobu fizičku osobu, koja se registrirala za
korištenje WEBSHOP usluge na web stranicama sa prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske.

WEBSHOP usluga je usluga koja omogućuje registriranim korisnicima kupnju proizvoda BOIMAR-a putem web stranica.

1.3 Pristupom web stranicama putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta.

OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI  

2.1 Pristupom na web stranicu BOIMARA-a korisnik se obvezuje da neće:

· koristiti web stranice na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima;

· unositi na web stranice ili distribuirati putem web stranica bilo kakve sadržaje koji su u protivni zakonima, uključujući, ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne, pornografske sadržaje, diskriminirajuće sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost ili sadržaje koji povređuju tuđa prava i interese;

· mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na web stranicama;

· koristiti web stranice za kršenje prava trećih osoba, uključujući za povredu tajne, prava intelektualnog vlasništva ili drugog prava ili interesa trećih osoba;

· koristiti web stranice za slanje elektroničke pošte protivne ovim Općim uvjetima;

· unositi ili distribuirati putem web stranica bilo kakav nelegalan software, uključujući ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane, spamoveili slično.

2.2 Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka BOIMAR-a ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu BOIMAR-u ili bilo kojoj trećoj osobi.

2.3 Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

2.4 Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju korištenjem web stranica te prihvaća koristiti sadržaj web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

2.5 BOIMAR se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje web stranica, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja web stranica, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja web stranica.

2.6 Web stranice mogu sadržavati dokumente, podatke, informacije kao i veze (linkove) do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to razumno potrebno i moguće, kao takve označavati. BOIMAR nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. BOIMAR se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane s BOIMAR-om samo zbog postojanja veze s web stranicom.

2.7 BOIMAR zadržava bez najave pravo izmjene sadržaja web stranica, pravo ukidanja web stranica, te pravo ograničavanja pristupa web stranicama, te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja ili ograničavanja.

2.8 BOIMAR neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti web stranica zbog bilo kakvih tehničkih razloga.

2.9 BOIMAR  zadržava pravo promjene cijena svojih proizvoda.

2.10 BOIMAR zadržava pravo spriječiti pristup web stranicama IP adresama, odnosno korisnicima, s kojih se vrše radnje protivne ovim Općim uvjetima, te s tog osnova neće snositi nikakvu odgovornost.

2.11 BOIMAR niti na koji način ne odgovara korisnicima za troškove koje snose korištenjem računalne opreme i telekomunikacijskih sustava radi pristupa web stranicama i WEBSHOP usluzi.

ZAŠTITA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

3.1 Korisnik prihvaća da je cjelokupan sadržaj web stranica isključivo vlasništvo BOIMAR-a ili njezinih ovlaštenika.

3.2 Korištenjem web stranica korisniku se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja web stranica na način da se iste pregledavaju za osobne svrhe.

3.3 BOIMAR ne prenosi na korisnika bilo koja prava vezana na sadržaj web stranica, te zabranjuje korištenje sadržaja web stranica, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i uputama na samim web stranicama.

3.4 Korisnik osobito nema pravo skidati (download), umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu poštujući pritom autorska prava trećih osoba.

3.5 Korisniku se može samo izričito dati pravo da skida (download) određene sadržaje na web stranici. U tom slučaju korisnik se obvezuje da će takav sadržaj koristiti isključivo za osobnu uporabu, te da će u odnosu na takav sadržaj i u cijelosti poštivati odredbe ovih Općih uvjeta poštujući pritom autorska prava trećih osoba.

3.6 BOIMAR ne odgovara za eventualna kršenja autorskih prava radi pohrane podataka (upload), uključujući fotografije i dokumente, na web stranice od strane korisnika, te će po pozivu i dokazu o postojanju autorskih prava treće osobe iste ukloniti sa web stranica u najkraćem mogućem rok. Ukoliko su korisnici na web stranicu pohranili (upload) podatke nad kojima sami polažu autorska prava, isti su pritom dali suglasnosti da ti podaci postaju isključivo vlasništvo BOIMAR-a te ih BOIMAR ima pravo neograničeno koristiti u komercijalne svrhe bez naknade.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA 

4.1 Prije pristupa određenim sadržajima na web stranici korisnici će biti obvezni dati BOIMAR-u osobne podatke (registracija korisnika). U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da su korisnici pristali na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Općim uvjetima, a temeljem kojih se određenim osobama daje pravo da prikupljaju, koriste, obrađuju i prenose osobne podatke potrebne za korištenje web stranica.

4.2 Označavanjem odgovarajućih polja na web stranicama smatra se da korisnik pristaje na prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje osobnih podataka potrebnih za korištenje web stranica, uključujući, ali se ne ograničavajući na:

· suglasnost da BOIMAR može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga i da BOIMAR navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i BOIMAR-a, te sprječavanja eventualnih zlouporaba;

· potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga BOIMAR-a na zadovoljstvo korisnika;

· davanje podataka drugim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha.

4.3 BOIMAR će čuvati osobne podatke samo koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima. Nakon proteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka.

4.4 BOIMAR  neće neovlašteno razotkriti osobne podatke registriranog korisnika trećim osobama.

4.5 BOIMAR će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu, koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka, kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.

4.6 BOIMAR  će omogućiti registriranim korisnicima pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani. Ukoliko korisnici imaju bilo kakvih pitanja vezano uz korištenje osobnih podataka mogu kontaktirati izravno BOIMAR.

4.7 Ukoliko korisnici zatraže brisanje njihovih osobnih podataka, BOIMAR će takve podatke ukloniti, no time pristaju da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na web stranicama.

  4.8 Korisnik jamči da su podaci koje je upisao potpuni, istiniti, točni i ažurni.

NAČIN KORIŠTENJA USLUGE WEBSHOP I REGISTRACIJA KORISNIKA    

6.1 Korištenje usluge WEBSHOP je dostupno isključivo registriranim korisnicima koji su punoljetni i potpuno poslovno sposobni, što isti potvrđuju samim korištenjem WEBSHOP usluge.

6.2 Registracija korisnika se vrši putem web stranica, prilikom čega će korisnik biti obvezan upisati određene osobne podatke, odnosno druge podatke, teoznačavanjem predviđenog polja pristati na korištenje takvih podataka kako bi se mogao registrirati.

  6.3 Nakon uspješne registracije, registrirani korisnik dobit će na korištenje korisničko ime i lozinku koji služe za autorizaciju korištenja WEBSHOP usluge. Registrirani korisnik je obvezan čuvati tajnost korisničkog imena i zaporke. Ukoliko registrirani korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svojeg korisničkog imena i/ili lozinke, on je odgovoran za sve moguće troškove izazvane korištenjem njegova korisničkog imena i/ili lozinke sve do trenutka dok ne obavijesti BOIMAR  putem kontakata objavljenih na web stranici te pritom izričito naznači da se sumnja u neautorizirano korištenje. Korisnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili zaporkom.

6.4 Registracijom korisnik potvrđuje i izričito izjavljuje:

· da u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete, posebno u dijelu u kojem se oni odnose na WEBSHOP usluge;

· da je dao potpune, točne, istinite i ažurne podatke;

· da daje izričitu suglasnost da BOIMAR može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga i da VEŠMAŠINA navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i BOIMARA-a, te sprječavanja eventualnih zlouporaba;

NAČIN ODABIRA I NARUČIVANJA (KUPNJE) PROIZVODA

7.1 Registrirani korisnik pristaje da se kupnja putem WEBSHOP usluge vrši na način da registrirani korisnik kupuje proizvode dostupne putem WEBSHOP usluge kao „Proizvodi“ili „Artikli“ na način da ih bira na temelju prikazane slike, identifikacijskog broja i/ili oznake i osnovnog opisa proizvoda.

7.2 Slike proizvoda su samo ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi. S obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora na računalu, razlike u percepciji boje proizvoda od strane ljudskog oka i sl. BOIMAR ne jamči potpunu sukladnost boja proizvoda s bojama kako ih registrirani korisnik vidi na zaslonu svog monitora. Ukoliko proizvod više nije dostupan na zalihama ili je povučen iz prodaje isto će biti naznačeno odnosno slika proizvoda će biti uklonjena s web stranica.

7.3 Narudžba proizvoda se vrši elektronskim putem. Naručivanjem proizvoda registrirani korisnik postaje kupac. Klikom na ikonu “U košaricu”, odabrani proizvod sprema se u virtualnu potrošačku košaricu. U košarici kupac može povećavati broj istog, već kupljenog proizvoda, brisati ili mijenjati odabrane proizvode.

7.4 Za nastavak postupka i kupovinu odabranih artikala potrebno kliknuti “Kupi” gdje se nalaze svi odabrani proizvodi.

7.5 Roba se smatra naručenom u trenutku kada registrirani korisnik (kupac) prođe cijeli predviđeni postupak narudžbe. Po završetku postupka narudžbe, na e-mail adresu kojom ste se registrirali kao korisnik (kupac,) dobit ćete potvrdu da je narudžba zaprimljena.

  7.6 Ukoliko BOIMAR  nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca u roku od 48 (četrdeset osam) sati, ili telefonski ili putem e-mail-a, te ga obavijestiti o navedenom. Kupac ima opciju otkazati naručeni proizvod i zatražiti povrat novca ili zatražiti zamjenski proizvod.

CIJENE PROIZVODA KOD KUPNJE PUTEM WEBSHOP USLUGE 

8.1 Cijene proizvoda izražene su u hrvatskim kunama (“HRK”) i uključuju porez na dodanu vrijednost(PDV) sukladno
zakonima koji se primjenjuju na području Republike Hrvatske, odnosno gdje BOIMAR ima sjedište.

8.2 Na kupovinu putem WEBSHOP-a BOIMAR može odrediti skupne ili pojedinačne popuste koji se mogu odnositi na određeno vremensko razdoblje ili radi određenih akcijskih prodaja, odnosno određene vrste, grupe ili kategorije proizvoda (brandova). Proizvodi na koje se odnose popusti jasno će se naznačiti uz popust koji se odnosi na taj proizvod.

8.3 BOIMAR zadržava pravo na promjene cijena proizvoda do trenutka potvrde kupovine.

8.4 Potvrdom kupovine registrirani korisnici završavaju postupak kupovine putem WEBSHOP usluge.
Ugovor o kupoprodaji smatra se sklopljenim u trenutku primitka plaćanja.

8.5 Cijena dostave kupljenih proizvoda unutar Republike Hrvatske je uključena u iskazanu cijenu proizvoda na web stranicama.


NAČIN PLAĆANJA PROIZVODA PUTEM WEBSHOP USLUGE  

9.1 Registrirani korisnici mogu plaćati proizvode kreditnim karticama te pouzećem preko pružatelja usluge za slanje proizvoda (TISAK.HR).

 9.2 Plaćanje kreditnom karticom omogućeno je za sljedeće kartice:

American Express, Mastercard, Visa, Discover te putem Pay Pal-a

9.3 Prilikom plaćanja kreditnom karticom autorizacija se vrši automatski.

9.5 Samo nakon uspješno obavljene autorizacije registrirani korisnik može izvršiti ili nastaviti kupovinu putem WEBSHOP usluge.
U slučaju neuspješne autorizacije postupak kupovine se prekida.

9.6 Registrirani korisnik zaprima putem elektronske pošte (e-mail) ili web stranice potvrdu da li je autorizacija prošla uspješno ili neuspješno.
Registrirani korisnik izričito preuzima odgovornost za ispravnost podataka koji su navedeni registracije te da su isti potpun, točni, istiniti i ažurirani.

CIJENA, NAČIN I VRIJEME DOSTAVE KOD KUPNJE PUTEM WEBSHOP USLUGE 

11.1 Dostava proizvoda moguća je u Republici Hrvatskoj (kurirska-dostavna služba TISAK, www.tisak.hr)ili izvan Republike Hrvatske (kurirska-dostavna služba DHL, www.dhl.hr).

11.3 Za sve narudžbe  na području Republike Hrvatske dostava je besplatna (dostava putem TISAK KIOSK-a ili putem PAKETOMATA) ili iznosi 22,83 HRK (dostava na kućnu adresu).

11.4 Za sve narudžbe iz zemalja Europske unije + Norveška i Švicarska, dostava se naplaćuje 14,50 eura (€),  a za zemlje koje nisu članica Europske unije dostava se naplaćuje između 14,50 -20 eura (€) u kunskoj protuvrijednosti prema konverziji propisanoj Općim uvjetima, ovisno o zemlji porijekla.

11.5 U cijenu dostave nisu uključeni troškovi uvoznog carinjenja, pristojbi i ostalih upravnih i poreznih davanja
(PDV, VAT, DDV i sl.) u zemlji u koju se dostava obavlja. Registrirani korisnik (kupac) preuzima obvezu uvoznog
carinjenja i snosi troškove pristojni i ostalih upravnih i poreznih davanja.

11.6 Nakon što BOIMAR  potvrdi narudžbu, a najkasnije u roku od 48 sati, ako narudžba pada ili se dostava ima izvršiti u neradne dane, počinje teći rok za dostavu proizvoda, te će registriranom korisniku kupljeni proizvodi biti isporučeni u sljedećim rokovima:

  1. do 3 radna dana unutar RH (dostava na kućnu adresu)-TROŠAK DOSTAVE SNOSI KUPAC

      2.  unutar 24-48 h (dostava na najbliži kiosk TISKA ili putem PAKETOMATA) – BESPLATNA DOSTAVA

      3. unutar 24 h izvan RH (DHL EXPRESS)

11.7 U slučaju predviđenog kašnjenja isporuke radi više sile i/ili bez krivnje BOIMAR, te ukoliko iz bilo kojeg razloga registrirani korisnik (kupac) nije dostupan na kontakte koji je naveo prilikom registracije kako bi ga se o istome obavijestilo, BOIMAR ne odgovara za kašnjenje isporuke.

11.8 Korisniku će proizvodi biti isporučeni na adresu dostave koja je navedena prilikom registracije korisnika (kupca),
a ukoliko registrirani korisnik (kupac) nije osobno dostupan ili ne prima dostavu na adresu koju je naveo kao
adresu dostave bit će mu ostavljena poruka s brojem kojeg će moći kontaktirati ili se dostava može preuzeti od strane
druge osobe (punoljetni član domaćinstva, ovlaštena osoba od strane registriranog korisnika)
uz predočenje osobnog identifikacijskog dokumenta.

11.9 Registrirani korisnik je obvezan prilikom preuzimanja pošiljku pregledati, vidljiva oštećenja prijaviti izravno dostavljaču,
te odbiti primiti oštećenu pošiljku. Potpisom dostavnice i primitkom računa registrirani korisnik potvrđuje da je
prilikom preuzimanja proizvoda izvršio njegov pregled i da nema primjedbi na oštećenja na transportnim pakiranjima.

11.10 Ukoliko registrirani korisnik odbije primiti pošiljku zbog utvrđenih i vidljivih oštećenja na transportnim pakiranjima,
dužan je ispuniti odgovarajući obrazac dostavne-kurirske službe u vezi oštećenih pošiljaka, te putem e-mail-a odmah,
a najkasnije u roku od 8 (osam) dana obavijestiti BOIMAR da li želi ponovljenu isporuku ili povrat novca.
Po primitku reklamirane pošiljke i odgovarajućeg obrasca, BOIMAR se obvezuje na zahtjev registriranog korisnika
u rokovima propisanim za dostavu izvršiti ponovljenu dostavu ukoliko se radi o proizvodi koji se nalazi na zalihama kod BOIMARA, a ukoliko je isti proizvod potrebno naručiti od dobavljača navedeni rok se produljuje za rok dostave od strane dobavljača bez dodatnih troškova dostave ili će BOIMAR na zahtjev registriranog korisnika izvršiti povrat novca.

11.11 Ukoliko registrirani korisnik ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga odnosno odbije ispuniti odgovarajuće obrasce, BOIMAR  zadržava pravo na nadoknadu nastalih mu troškova.

IZJAVA O KONVERZIJI  

12.1 Za registrirane korisnike (kupce) koji imaju prebivalište ili boravište, odnosno sjedište izvan Republike Hrvatske,
i plaćaju u valuti koja nije hrvatske kuna (HRK) sva plaćanja biti će izvršena u hrvatskim kunama (HRK),
a iznos za koji će biti terećena vaša kreditna kartica dobiva se kroz konverziju cijene iz eura (€)
u hrvatske kune (HRK) prema važećoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne banke.

12.2 Prilikom naplate vašom kreditnom karticom isti se iznos pretvara u vašu lokalnu valutu
prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara.

  12.3 Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj internetskoj stranici.

POVRAT I REKLAMACIJA

13.1 Registrirani korisnik ima pravo u roku od 8 (osam) radnih dana, od dana primitka proizvoda na reklamaciju kupljenog proizvoda ili povrat proizvoda bez navođenja razloga ili ukoliko prilikom preuzimanja robe uoči nedostatke na proizvodima ili su dostavljeni proizvodi neispravni. BOIMAR će, na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu, registriranom korisniku vratiti sredstva na račun koji je korisnik naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod s novim u roku 30 (trideset) dana od datuma primitka vraćenog proizvoda na adresu navedenu na obrascu za reklamaciju.

13.2 Registrirani korisnik je dužan najaviti povrat kupljenih proizvoda na e-mail: reklamacije@boimar.com.

13.3 Povrat dostavljenih proizvoda vrši se dostavom na adresu o kojoj je registrirani korisnik obaviješten na obrascu za reklamaciju. Troškove povrata proizvoda snosi registrirani korisnik.

13.4 Registrirani korisnik je obvezan dostavljene proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni (nenošeni)
i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena) uz priložen račun.

13.5 Ukoliko se nedvojbeno utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja ili uporabe, tada BOIMAR  nije dužan izvršiti povrat novca ili dostaviti zamjenski proizvod. Reklamirani proizvod bit će vraćen kupcu o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom.

13.5 Ukoliko je zahtjev za povratom novca ili zamjenom opravdan, BOIMAR će snositi trošak ponovnog slanja proizvoda.

13.6 Ukoliko je došlo do pogreške prilikom pakiranja naručenih proizvoda te kupac nije dobio naručeni proizvod već neki drugi, dužan je navedeno prijaviti putem obrasca za reklamaciju u roku od 7 (sedam) radnih dana.
U tom slučaju, korisnik vraća krivo isporučen proizvod na trošak BOIMAR-a koja se prema zahtjevu
korisnika obvezuje isporučiti naručeni proizvod ili izvršiti povrat novca u roku od 15 (petnaest)
dana od dana kada je zaprimila krivo isporučeni proizvod.

13.7 Ukoliko korisnik nije dobio naručeni i plaćeni proizvod, dužan je to prijaviti u roku od 7 (sedam)
radnih dana od dana predviđenog za isporuku proizvoda na e-mail reklamacije@boimar.com. BOIMAR je u tom roku dužan
utvrditi što se dogodilo sa reklamiranom pošiljkom, te korisnika obavijestiti o daljnjem rješavanju reklamacije.

13.8 Svi prigovori i reklamacije podnose se na e-mail adresu reklamacije reklamacije@boimar.com.

OSTALI UVJETI WEBSHOP USLUGE    

14.1 BOIMAR  ne snosi odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati registriranom korisniku i trećim osobama,
uslijed neautoriziranog korištenja korisničkog imena i lozinke ili je povezana sa takvim korištenjem, te u vezi s upotrebom
ili zlouporabom korištenja WEBSHOP usluge, ako predmetna šteta nije nastala krivnjom BOIMARA.

14.2 BOIMAR  ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja WEBSHOP usluge.

14.3 Na korištenje WEBSHOP usluge primjenjivat će se odredbe važećeg Zakona o elektroničkoj trgovini i ostalih zakona
i propisa koji se odnose na pružanje i korištenje takvih vrsta usluga.

14.4 Na korištenje WEBSHOP usluga primjenjivat će se odredbe važećeg Zakona o zaštiti potrošača.

  14.5 U ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici,
a djelomično poslovno sposobne osobe samo uz suglasnost zakonskog zastupnika.

NADLEŽNOST U SLUČAJU SPORA 

16.1 Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih Općih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Zagrebu (Republika Hrvatska).

16.2 U slučaju spora mjerodavno je materijalno pravo Republike Hrvatske.

BOIMAR d.o.o. Kralja Zvonimira 106 A , Zagreb, Croatia

  OBAVIJEST O PROIZVODIMA I USLUGAMA  

Uz svaki pojedini proizvod biti će naznačen točan naziv, identifikacijski broj i/ili oznaka proizvoda, glavna svojstva, maloprodajna cijena
koja uključuje sva porezna i druga davanja, iznos prodajne cijene u hrvatskim kunama (HRK), te troškovi dostave i drugi manipulativni
troškovi koji utječu na prodajnu cijenu proizvoda.

PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU   

BOIMAR d.o.o.
Kralja Zvonimira 106A, 10 000 Zagreb
Republika Hrvatska
tel. 00358 99 524 3308
info@boimar.com

Uprava: Martina Primorac
OIB 49205218489
MBS 4581407

Rješenje o upisu Tt-16/23045;  TS Zagreb, temeljni kapital 20.000,00 u cijelosti uplaćen u novcu