POVRAT I REKLAMACIJA KUPLJENIH PROIZVODA PUTEM WEBSHOP USLUGE 

Registrirani korisnik ima pravo u roku od 8  radnih dana, od dana primitka proizvoda na reklamaciju kupljenog proizvoda
ili povrat proizvoda uz navođenja razloga ili ukoliko prilikom preuzimanja robe uoči nedostatke na proizvodima
ili su dostavljeni proizvodi neispravni. BOIMAR će, na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu, registriranom korisniku
vratiti sredstva na račun koji je korisnik naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod s novim u roku 30 (trideset)
dana od datuma primitka vraćenog proizvoda na adresu navedenu na obrascu za reklamacij

Registrirani korisnik je dužan najaviti povrat kupljenih proizvoda  na e-mail: reklamacije@boimar.com.

Povrat dostavljenih proizvoda vrši se dostavom na adresu o kojoj je registrirani korisnik obaviješten na obrascu za reklamaciju.

Troškove povrata proizvoda snosi registrirani korisnik.

Registrirani korisnik je obvezan dostavljene proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni (nenošeni)
i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena) uz priložen račun.

Ukoliko se nedvojbeno utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog
proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja ili uporabe, tada BOIMAR  nije dužan izvršiti povrat novca ili dostaviti zamjenski proizvod.

Reklamirani proizvod bit će vraćen kupcu o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom.

Ukoliko je zahtjev za povratom novca ili zamjenom opravdan, BOIMAR  će snositi trošak ponovnog slanja proizvoda.

Ukoliko je došlo do pogreške prilikom pakiranja naručenih proizvoda te kupac nije dobio naručeni proizvod već neki drugi,
dužan je navedeno prijaviti putem obrasca za reklamaciju u roku od 7 (sedam) radnih dana.
U tom slučaju, korisnik vraća krivo isporučen proizvod na trošak BOIMARA koja se prema zahtjevu korisnika
obvezuje isporučiti naručeni proizvod ili izvršiti povrat novca u roku od 15 (petnaest) dana
od dana kada je zaprimila krivo isporučeni proizvod

Ukoliko korisnik nije dobio naručeni i plaćeni proizvod, dužan je to prijaviti u roku od 7 (sedam)
radnih dana od dana predviđenog za isporuku proizvoda i to putem obrasca za reklamaciju ili putem kontakata
objavljenih na web stranici ili na e-mail reklamacije@boimar.com.
BOIMAR je u tom roku dužan utvrditi što se dogodilo sa reklamiranom pošiljkom,
te korisnika obavijestiti o daljnjem rješavanju reklamacije.

Svi prigovori i reklamacije podnose se na e-mail adresu reklamacije@boimar.com